MEDLEMSFORDELER

(In Norwegian).

Gjennom medlemskap i Norsk Taredyrkerforening blir du del av et bedriftsnettverk som også dyrker makroalger. Norsk Taredyrkerforening har spisset seg mot aktører som driver med dyrking av makroalger i sjøfasen med hovedfokus på konsummarkedet. På den måten blir foreningen spesialisert og relevant for de som er medlem. Praktiske erfaringer og utfordringer blir delt og diskutert når dyrkerne møtes. Undergrupper blir også etablert etter behov, for eksempel nå har vi en liten gruppe som ser på tørking og teknologi. Andre felles fordeler er for eksempel sammenligning av analyser.

Vi jobber stadig med å skaffe gode avtaler som er relevant for våre medlemmer. Det vil komme flere i løpet av 2020.

Forsikring

Norsk Taredyrkerforening har en spesialavtale med forsikringsselskapet XL Catlin.

Denne er tilgjengelig for medlemmer. Ta kontakt med mg@norgesvel.no for å få ytterligere informasjon.

© 2018 Norsk Taredyrkerforening 

© Images: Seaweed Energy Solutions / Austevoll Seaweed Farm / Seaweed AS