DYRKERNE

Følgende dyrkere er medlemer av foreningen:

Arctic Seaweed AS

Fylke: Vest-Agder

Leder/Kontaktperson:

Kim Kristensen

+47 465 19 122

kim@aseaweed.com

Thomas Netland

thomas@aseaweed.com

Ocean Forest AS

Fylke: Hordaland

Leder/Kontaktperson:

Harald Sveier

+47 908 59 770

Harald.sveier@leroy.no 

Tango Seaweed AS

Fylke: Møre og Romsdal

Leder/Kontaktperson:

Annelise Chapman

+47 907 50 501

annelise@tangoseaweed.no

Austevoll Seaweed Farm AS

Fylke: Hordaland

Leder/Kontaktperson:

Christian Skår

+47 918 57 589

christian@austevollseaweed.no

Edvin Skår

+47 901 79 497

edvin@austevollseaweed.no

Seaweed AS

Fylke: Sogn og Fjordane

Leder/Kontaktperson:

Audun Oddekalv

+47 481 32 779

post@seaweedfromnorway.com

Tarelaks AS

Fylke: Sogn og Fjordane og Hordaland

Selskap: 
Sulefisk AS
Engesund Fiskeoppdrett AS
Osland Havbruk AS

Kontaktperson:

Bettina Wickman Kvamme

+47 952 18 776

bettina.wickman.kvamme@akvahub.no

Lofoten Blue Harvest AS

Fylke: Nordland

Leder/Kontaktperson:

Nikolai Buer

+47 479 66 700

nikolai@lofotenblueharvest.com

Seaweed Solution AS

Fylke: Trøndelag

Leder/Kontaktperson:

Jon Funderud

+47 986 46 803

funderud@seaweedsolutions.com

© 2018 Norsk Taredyrkerforening 

© Images: Seaweed Energy Solutions / Austevoll Seaweed Farm / Seaweed AS