© 2018 Norsk Taredyrkerforening 

© Images: Seaweed Energy Solutions / Austevoll Seaweed Farm / Seaweed AS

NORSK TAREDYRKERFORENING

DYRKING AV MAKROALGER

Langs kysten av Norge dyrkes makroalger, hovedsakelig sukkertare (Saccharina latissima) og butare (Alaria esculenta). Les mer om artene som dyrkes ved å klikke på navnet, produktark er på engelsk. 

 

Dette er en ny marin næring under oppbygging. Taredyrkerne er modige bedriftseiere som har tro på en ny næring langs kysten. Taren dyrkes hovedsakelig med tanke på konsum, men andre markedssegment som dyrefôr og kosmetikk kan være aktuelt.

Kvalitet og matvaresikkerhet er viktig for dyrkerne. Dyrkerne har i samarbeid utviklet Bransjeretningslinjer for å sørge for et godt produkt og flere er Debio-godkjent.

KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne ved spørsmål og andre henvendelser.

Sekretariat:
Norges Vel v/Asbjørn Stavland

as@norgesvel.no
mob: +47 951 46 623

 

Styreleder:

Edvin Skår
edvin@austevollseaweed.no
mob: +47 901 79 497